Kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng

Với Honki Jobs, bạn có thể tìm công việc tiếp theo tại Nhật Bản hoặc công ty Nhật Bản tại Việt Nam miễn phí.

MỚI  Bắt đầu học tiếng Nhật với ứng dụng của chúng tôi! Tham gia ngay! 

Ứng viên Đăng kí

Ứng tuyển

Để trống nếu không có công việc bạn muốn ứng tuyển. Tuy nhiên, vui lòng đăng ký ngay bây giờ, Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo khi có một công việc mới.

Thông tin cá nhân

Học vấn

Liên lạc

Đã đăng ký? Đăng nhập tại đây.
Chỉ cần đăng ký và hoàn thành hồ sơ, và nếu có một công việc phù hợp, chúng tôi sẽ gửi cho bạn. Tất cả đều miễn phí.