Kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng

Với Honki Jobs, bạn có thể tìm công việc tiếp theo tại Nhật Bản hoặc công ty Nhật Bản tại Việt Nam miễn phí.

MỚI  Bắt đầu học tiếng Nhật với ứng dụng của chúng tôi! Tham gia ngay! 

Về chúng tôi

Honki Jobs là một trang web được xây dựng để giúp các ứng viên tìm được công việc tiếp theo tại Nhật Bản hoặc các công ty Nhật Bản tại Việt Nam và giúp các công ty Nhật Bản tiếp cận các ứng viên một cách dễ dàng.

Chỉ cần đăng ký và hoàn thành hồ sơ, và nếu có một công việc phù hợp, chúng tôi sẽ gửi cho bạn. Tất cả đều miễn phí.
1. Đăng kí
Chỉ mất chưa đến 30 giây. Đăng ký ở đây
3. Xác nhận hồ sơ
Chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ của bạn và cung cấp lời khuyên sẽ hữu ích cho bạn!
4. Phỏng vấn từ xa
Sẽ có một cuộc phỏng vấn trực tuyến, giúp bạn và nhà tuyển dụng của bạn hiểu nhau hơn. Nó cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về công ty tuyển dụng, và công việc bạn sẽ làm, tầm nhìn của công ty.
5. Phỏng vấn trực tiếp & kí hợp đồng
Nếu bạn vượt qua cuộc phỏng vấn trực tuyến. Bạn sẽ gặp nhà tuyển dụng trực tiếp tại Việt Nam, và sẽ phỏng vấn lại với họ. Nếu bạn vượt qua cuộc phỏng vấn, họ sẽ ký hợp đồng với bạn.
6. Tập huấn trước
Bạn sẽ học các kỹ năng cần thiết cho công việc trước khi đến Nhật Bản tại Việt Nam. Bạn sẽ nhận được khóa đào tạo tiếng Nhật bổ sung từ Global Abilities nếu có nhu cầu.
7. Bay đến nhật bản
Đến Nhật Bản để làm nhân viên chính thức.
4. Phỏng vấn từ xa
Sẽ có một cuộc phỏng vấn trực tuyến, giúp bạn và ứng viên của bạn hiểu nhau hơn. Nó cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về ứng viên.
5. Phỏng vấn trực tiếp & kí hợp đồng
Nếu ứng viên vượt qua cuộc phỏng vấn trực tuyến. Bạn sẽ gặp ứng viên trực tiếp tại Việt Nam, và sẽ phỏng vấn lại với ứng viên. Nếu ứng viên vượt qua cuộc phỏng vấn, Bạn có kí hợp đồng với họ.
6. Tập huấn trước
Đào tạo các kỹ năng cần thiết cho người lao động trước khi đến Nhật Bản tại Việt Nam Global Abilities sẽ giúp bạn đào tạo kỹ năng tiếng Nhật cho ứng viên và các hỗ trợ khác nếu cần.